‘Denken in communities’

De zorg voor erfgoed wordt ingewikkelder. Steeds meer verschillende partijen zijn betrokken bij de zorg voor erfgoed, ieder met eigen belangen. Hoe bevorder je de kwaliteit van overleg en hoe creëer je draagvlak? Welk beleid moet de overheid voeren en welke rol kunnen communities spelen? Deze vragen staan centraal tijdens het Nationaal Monumentencongres dat op donderdag 9 november wordt georganiseerd in culturele hotspot De Blokhuispoort in Leeuwarden.

Denken in communities

Leeuwarden is Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Leeuwarden heeft deze titel gewonnen met het idee van ‘Iepen Mienskip’, een open community met flexibiliteit en ruimte voor initiatieven van buitenaf. Als er ergens vanuit het idee van ‘Iepen Mienskip’ wordt gewerkt, dan is het wel in De Blokhuispoort. Deze voormalige gevangenis is recent herbestemd tot culturele hotspot. Wat kunnen we leren van het Friese voorbeeld van het denken in communities?

Exclusief voorprogramma

Na vijf succesvolle edities is het dit jaar tijd voor enkele vernieuwingen. De belangrijkste vernieuwing is dat er op woensdag 8 november een exclusief voorprogramma met netwerkdiner wordt georganiseerd voor maximaal 100 personen. Dit biedt jou de unieke kans om beter kennis te maken met elkaar, het thema ‘en Leeuwarden. Na afloop kunnen de opgedane kennis en gevoerde discussies worden overdacht in het bruisende nachtleven van ‘Klein Manhattan in het Noorden’.

Actuele ontwikkelingen

Daarnaast is er dit jaar extra ruimte vrijgemaakt om tijdens het congres op donderdag 9 november met elkaar te discussiëren over actuele ontwikkelingen. Zo komt het beleidstraject ‘Erfgoed Telt’, waarmee het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid, uitgebreid aan bod. Een speciaal gevormde jongerendenktank presenteert het gevraagde advies hoe nieuwe generaties kunnen worden betrokken bij de zorg voor erfgoed.

Thematische deelsessies

Tot slot kent de zesde editie geen ronden met fringemeetings zoals voorgaande edities. In plaats daarvan worden er dit jaar vijf thematische deelsessies georganiseerd rondom actuele ontwikkelingen in de erfgoedwereld: restauratievakmanschap, herbestemmen, erfgoedgemeenschappen, krimp en ‘Erfgoed Telt’. Ook met deze deelsessies is extra ruimte vrijgemaakt voor discussie. Tijdens het online aanmelden kun je je opgeven voor één van deze deelsessies.

Aanmelden

Voor het congres op donderdag 9 november betaal je € 175,00 inclusief koffie, lunch, borrel en BTW. Studenten betalen met studentenkorting slechts € 42,50. Een toegangskaart voor het exclusieve voorprogramma op woensdag 8 november kost € 80,00 inclusief koffie, diner en BTW.

Zie ook:
Programma woensdag 8
Programma donderdag 9

Wil je meer weten over Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018? Kijk dan op de officiële website. Meer informatie over het beleidsproject ‘Erfgoed Telt’ is te vinden op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

jetskeaugustus 2017