Deelsessies woensdag 8

Het exclusieve voorprogramma op woensdag 8 november kent vier deelsessies die worden georganiseerd op verschillende locaties in Leeuwarden. Tijdens deze deelsessies is extra tijd vrijgemaakt om met elkaar te discussiëren. Als je je aanmeldt voor het exclusieve voorprogramma ontvang je t.z.t. een mail waarin wordt gevraagd aan welke deelsessie je graag wilt deelnemen.

1. Noordelijke Lustwarande: Groen erfgoed voor lust en nut

Partners: Stichting Noordelijke Lustwarande

Noordelijke Lustwarande | Foto: via www.lustwarande.eu

Groene cultuurparels als een grensoverschrijdende recreatieve verbinding tussen monumentale steden, dorpen en gebouwen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. De Noordelijke Lustwarande is in beeld gekomen door onderzoek naar historische parken en tuinen in Noord Nederland en Noordwest Duitsland. Het blijkt dat de meeste parken en tuinen gelegen zijn op de veenflank tussen het hoger gelegen zandrug van het Drentse Plateau en het kleiweidegebied langs de Waddenkust. Dit bijzondere landschap is aantrekkelijk door de kleinschalige coulissen van singels en houtwallen en de bodem is geschikt voor de ontwikkeling van bijzondere vegetaties, zoals onder andere de stinzenplanten.

In 2018 in Leeuwarden een internationaal congres over kennisontwikkeling en instandhouding van buitenplaatsen. Naast aandacht voor de Noordelijke Lustwarande is deze bijeenkomst ook alvast een preview op het congres 2018.

2. Duurzaam hergebruik Beursgebouw Leeuwarden

Partners: Gemeente Leeuwarden | RUG | J.O.N.G. architecten Lemmer

Voormalig Beursgebouw Leeuwarden | Foto: Udo Ockema via Wikimedia

Excursie naar herbestemmingsproject Beursgebouw Leeuwarden aan de Wirdumerdijk. Beursgebouw wordt herbestemd tot campus van Rijksuniversiteit Friesland. Huidige gebruiker, de bibliotheek, gaat naar De Blokhuispoort.

3. Bij ons in De Blokhuispoort

Partners: BOEi | Blokhuispoort

De Blokhuispoort | Foto: Jan van Dalen via BOEi

Rijksmonumenten staan voor grote uitdagingen om ervoor te zorgen dat hun gebouwen minder energie gebruiken. Om te onderzoeken welke maatregelen het best werken, hebben 18 rijksmonumenten een bijdrage voor energiebesparende maatregelen gekregen. Bij aanpassingen aan gebouwen om ze duurzamer te maken, zijn vaak kostbare innovatieve ingrepen nodig om de cultuurhistorische waarde in tact te houden.

Een van de projecten is De Blokhuispoort. Gevangenissen zijn van oorsprong niet gebouwd op comfort voor de inwoners.  Het  vergt veel creativiteit om het gebouw geschikt te maken voor nieuwe functies en het energieverbruik laag te houden. Het gebouw wordt behouden en blijft herkenbaar, maar wordt ook  comfortabeler voor de huidige bewoners.

Zie ook:
Programma woensdag 8
Overnachtigingen woensdag 8

 

Share: