2. Participatieve erfgoedzorg, kennis of emotie?

Studentenkorting

Monumentenzorg stond lange tijd in het teken van behoud en beheer van monumenten. De waardering van monumenten is hierbij het werkveld van experts. Erfgoedonderwijs sloot hierbij aan en richt zich op de ontwikkeling en overdracht van kennis over het erfgoed. Met de integratie van erfgoed in het ruimtelijke domein (MoMo) is een ontwikkelingsgerichte behoudsbenadering geïntroduceerd.

Deze ontwikkeling heeft het werkveld van de monumentenzorger verbreedt en bracht nieuwe stakeholders aan de onderhandelingstafel, zoals investeerders en ontwikkelaars. In het onderwijs kreeg naast de kennis over het erfgoed ook ‘het omgaan met’ erfgoed meer aandacht. Actueel op dit moment is de vermaatschappelijking van de erfgoedzorg. Naast de erfgoedexpert speelt nu ook de burger een steeds belangrijkere rol in de waardering van erfgoed. Wat betekent dit voor de monumentenzorg(er)? Wat betekent dit voor de opleiding van professionals en aankomend professionals in de erfgoedzorg? Moet alles op de schop? Ontstaan er nieuwe rollen? Wat zijn die nieuwe rollen? Blijven oude en nieuwe rollen naast elkaar bestaan? En welke kennis en vaardigheden horen daarbij?

In deze sessie gaan we in debat na korte inleidingen door Hendrik Haafkens (gemeente Zutphen) en Sienna Veelders (Stipo).

Partners: Erfgoed Academie / Reinwardt Academie

Share: