Tussen belang en belangstelling

Burgers bemoeien zich steeds meer met monumenten en die ‘democratisering van monumentenzorg’ brengt uitdagingen met zich mee. Nieuwe partijen met nieuwe rollen en een diversiteit aan belangen maken de herbestemming van erfgoed complexer. Erfgoed heeft verschillende waarden en betekenissen, voor zowel individuen als voor groepen. Het ontwikkelproces is een zoektocht naar samenwerking door partijen die elkaar vaak voor het eerst ontmoeten. Tijdens deze deelsessie gaan deelnemers aan de hand van concrete casussen in de vorm van een rollenspel met elkaar in gesprek om zo inzicht te krijgen in eenieders betrokkenheid. Tussen belang en belangstelling: bekijk erfgoed in ontwikkeling eens vanuit een ander perspectief!

Trekkers: BOEi, Bureau BUITEN, provincie Utrecht, SMB

michieloktober 2018