Emotienetwerken: een workshop over erfgoeddynamiek

Emotienetwerken is een nieuw perspectief op erfgoed-maken en een alternatief voor gemeenschaps-denken in erfgoedwerk. Dat geeft de betrokken ‘communities’ dan wel energie, maar sluit anderen uit. Daarom richt emotienetwerken zich op grilliger constellaties. Op netwerken van mensen die allemaal een emotie hebben over een erfgoeditem – maar niet allemaal dezelfde. Want erfgoed is strijd; schuurt. Niet alleen in het nu. Maar ook in historisch perspectief. In deze workshop verkennen we uiteenlopende emoties als significantie van erfgoed. Aan de hand van concrete items – een object, een plek, een gebouw – onderzoeken we of erfgoed-maken in het emotienetwerk van deze workshop, inzicht in elkaars posities versterkt of posities ten opzichte van het item verandert. Met de gevonden resultaten maken we een single-object exhibition.

Trekkers: Reinwardt Academie, FIM

 

michieloktober 2018