Dilemma’s bij het aanpassen van monumenten

Of je nou werkt bij een gemeente, provincie, monumentencommissie, architectenbureau of adviesbureau; elke erfgoedprofessional komt voor verschillende dilemma’s te staan bij het aanpassen van monumenten. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed is aan experimenteren met een methode om te komen tot een moreel juiste en navolgbare afweging van belangen en waarden. Onder leiding van Bart Hofstee van Bureau Integriteit van de gemeente Amsterdam gaat u aan de hand van een prikkelende casus beleven welke dilemma’s spelen en hoe deze af te wegen. Hoe verhouden bijvoorbeeld sociale en monumentale waarden zich tot de wensen van een ontwikkelaar bij een herbestemming?

Trekkers: Gemeente Amsterdam, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

michieloktober 2018