Erfgoed & Ruimte

Ook op de vernieuwde website van Erfgoed & Ruimte van de RCE wordt het belang van denken in communities benadrukt! “Draagvlak en samenwerking zijn steeds belangrijker om ruimtelijke plannen te laten slagen. Welke mogelijkheden zijn er op het vlak van participatie en communicatie?”

jetskeoktober 2017