Erfgoed Telt

Hoe kunnen monumenten toekomstbestendig worden gemaakt en hoe kan de maatschappelijke plek van ons erfgoed worden benut? In deelsessie 5 over het beleidstraject ‘Erfgoed Telt’ wordt het kiezen en kleur bekennen! Deze deelsessie wordt verzorgd door het Ministerie van OCW, de RCE, het Nationaal Restauratiefonds en de Federatie Instandhouding Monumenten. Lees hier meer.

jetskeoktober 2017