Erfgoedgemeenschappen

Communities, zowel commercieel als niet-commercieel, zijn steeds meer een rol gaan spelen bij de instandhouding van erfgoed. In deelsessie drie over erfgoedgemeenschappen gaan De Blokhuispoort en sKBL in op verschillende interessante vragen over deze communities! Lees hier meer.

jetskeoktober 2017