Hofje Armen de Poth: plek van barmhartigheid

Tijdens het voorprogramma op woensdagavond 7 november leidt Robert Quarles van Ufford, directeur van Vereniging NMo en regent van de Stichting Armen de Poth, geinteresseerden rond in het monumentale hofje Armen de Poth.

De boeiende geschiedenis van dit hofje gaat terug tot de Broederschap van de Heilige Geest (14e eeuw). De 7 werken van barmhartigheid, zeven manieren waarop christelijken hun barmhartigheid konden tonen,  waren de inspiratiebron voor de Pothbroeders en hun opvolgers:

  1. De hongerigen spijzen
  2. De dorstigen laven
  3. De naakten kleden
  4. De vreemdelingen herbergen
  5. De zieken verzorgen
  6. De gevangenen bezoeken
  7. De doden begraven

De stichters van het hofje hielden zich aldus bezig met ziekenverzorging (pestlijders), voedseluitdeling en later de huisvesting van oudere Amersfoorters met een smalle beurs.

Vandaag de dag is het de uitdaging om naast de (nog steeds) bestaande huisvestingstaak nieuwe cultureel-maatschappelijke gebruiksmogelijkheden te initiëren.

(foto Naline Roodbeen)

De kosten voor het voorprogramma bedragen € 60,-. Kaarten voor het voorprogramma en het congres zijn te krijgen via de website van het Nationaal Monumentencongres. Heeft u al een congreskaart, maar nog geen kaart voor het voorprogramma? Neem contact op met het Nationaal Monumentencongres, dan maken wij het voor u in orde.

michieloktober 2018