Thies Koggel Jong MonumentenTalent 2016

Onder een luid applaus nam Thies Koggel (25), medewerker van de landgoederen de Wiersse en Twickel, de prijs Jong MonumentenTalent 2016 in ontvangst. De prijs werd uitgereikt door juryvoorzitter Susan Lammers, directeur van de RCE. Thies onderscheidde zich al op jonge leeftijd in het groene erfgoeddomein en steekt ruim boven het spreekwoordelijke maaiveld uit. Laat Thies zijn gang gaan en over een paar jaar is het zo ver: Heel Holland Hoveniert!

Juryrapport

Thies heeft zich op jonge leeftijd onderscheiden in de wereld van historische tuinen. Dit wordt alleen al duidelijk doordat hij door de Vereniging Gilde van Tuinbazen is genomineerd. Zijn werkgevers onderschrijven die kandidaatstelling daarbij volmondig. Hij laat in zijn werk zien dat hij de combinatie zoekt van ambacht en onderzoek in het onderhouden van landgoederen en hanteert dus zijn groene vingers en grijze cellen. Na zijn HBO Tuin- en Landschapsmanagement heeft hij stage gelopen in Engeland, wat zijn gedrevenheid onderstreept. Hij is hard op weg een van de toekomstige dragers van een bedreigd beroep te worden. Zijn talent wordt duidelijk in zijn werk op twee toonaangevende landgoederen in Oost-Nederland, te weten De Wiersse en Twickel. Daar laat hij ook zijn veelzijdigheid zien. Hij doet werkvoorbereiding, onderzoek, calculaties en advisering voor beheersmaatregelen en weet met zijn energie en gedrevenheid aan bestaande waarden nieuwe waardering toe te kennen. In de werkvoorbereiding toont hij in de praktijk bezig te zijn met de waardebepalingen van de landgoederen, zowel in culturele als financiële zin.

In een verouderend werkveld laat hij zich zien als een talentvol ambachtsman. Jonge ‘vakidioten’ -in de meest positieve zin van het woord- zijn dan ook meer dan welkom in dit domein. Thies steekt in het groene erfgoeddomein ruim boven het spreekwoordelijke maaiveld uit en laat zien zich met hoofd, hart en handen in te zetten voor de monumentensector. Thies is gepassioneerd en schuwt discussies met zijn veelal veel oudere collega’s niet. Bij Thies is het niet zozeer dat zijn werkkring hem opneemt en omhoog trekt, maar dat hij laat zien het vermogen te hebben een organisatie omhoog te stuwen. Dat is een bijzondere kracht die maakt dat de jury unaniem van mening is dat Thies de Prijs Jong MonumentenTalent 2016 verdient. Laat Thies zijn gang gaan en over een paar jaar is het zo ver: Heel Holland Hoveniert!

De jury

De jury bestond uit de volgende leden, die –op persoonlijke titel– voor de Prijs 2016 waren benoemd:

  • Arno Boon, directeur Boei;
  • Teus Eenkhoorn, directeur Reinwardt Academie;
  • Michael Huijser, directeur Het Scheepvaartmuseum, op voordracht van het Mondriaan Fonds;
  • Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorzitter;
  • Karen Schenk, gemeente Haarlem, winnaar MonumentenTalent 2015.
  • Secretaris van de jury was Gábor Kozijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De aanmeldingen

De overige aangemelde Jong MonumentenTalenten waren: Alexander de Haan, Bart Koonen, Boudewijn Stumpel, Britt Werner, Faye Ellen, Henk Hoogeveen, Ilse Koreman, Ilse van den Berg, Jeroen Weijers, Joyce Verstijnen, Kristel Witkam, Lilian Brinks, Liselotte van der A, Lysanne Versteegh, Noortje Schrover, Nicky Pouw, Rutger van der Graaf, Tijn Pieren en Welmoed Wijmans.

vsimonsnovember 2016