Monumententalentprijs

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €3.000, wordt sinds 2014 traditioneel uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres, dit jaar op 3 november 2022.

Ook dit jaar konden Monumententalenten weer worden voorgedragen. Op 3 november werd de winnaar bekend gemaakt.

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs.
  • Belangrijkste werkzaamheden zijn monumenten gerelateerd.
  • Geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed en/of monumentenzorg.
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject.
  • Is betaald werkzaam voor en/of in de monumentensector, in loondienst of als zelfstandige.

Alexa Sies-Wilders is Monumententalent 2022

Alexa Sies-Wilders is de winnaar van de Monumententalentprijs 2022, dé prijs voor de stimulering van talentontwikkeling van jonge erfgoedprofessionals. De jury ziet in Alexa een zeer bekwame jonge ambachtsvrouw die als voorbeeld voor velen kan fungeren. Het is bijzonder hoe iemand op zo’n jonge leeftijd al zoveel bereik heeft weten te creëren, terwijl zij tegelijkertijd ook zeer vakkundig te werk gaat.

Lees meer.