Monumententalentprijs

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000, wordt sinds 2014 traditioneel uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres, dit jaar op 3 november 2022.

Ook dit jaar kunnen Monumententalenten weer worden voorgedragen:

Criteria

  • Genomineerde is jonger dan 32 jaar op het moment van uitreiking van de prijs.
  • Belangrijkste werkzaamheden zijn monumenten gerelateerd.
  • Geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed en/of monumentenzorg.
  • Heeft de ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject.
  • Is betaald werkzaam voor en/of in de monumentensector, in loondienst of als zelfstandige.

Aanmelden

Leidinggevenden en opdrachtgevers kunnen de hele zomer kandidaten voor de Monumententalentprijs indienen via dit formulier.

Ankie Petersen is Monumententalent 2021

Ankie Petersen is de winnaar van de Monumententalentprijs 2021. Ankie onderscheidt zich als een professional die in haar werk constant nieuwe verbindingen zoekt tussen werelden en werkvelden die elkaar normaal gesproken niet zo gauw raken. Ze combineert het zelfstandig ondernemerschap onder de noemer OLDNEWS Agency met een parttime dienstverband bij de Landmacht op het gebied van erfgoedbescherming in crisistijd.

De andere twee finalisten van de Monumententalentprijs 2021 zijn Ariadne Onclin en Tom Huizer. Beiden ontvangen een cheque voor een naar eigen wens in te vullen ontwikkelingstraject van €3.000, gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Ariadne is kunst- en architectuurhistoricus en als beleidsadviseur werkzaam bij Gemeente Almere. Zij ontfermt zich over en doet onderzoek naar Post65-erfgoed in de gemeente en is oprichter van de podcast Landmassa. Tom is werkzaam als duurzaam adviseur bij De Groene Grachten en is de oprichter van Arctic Explorer, een project dat zich richt op de bewustwording van klimaatverandering op kinderen.

Lees meer.