Monumententalentprijs

Om verjonging en vernieuwing in de erfgoedsector te stimuleren heeft de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de jaarlijkse aanmoedigingsprijs Monumententalent ingesteld. De prijs, een ontwikkeltraject ter waarde van €7.000, wordt sinds 2014 traditioneel uitgereikt tijdens het Nationaal Monumentencongres, dit jaar op 11 november 2021. Het thema was ‘Natuurlijk monumenten’ en tijdens het congres wordt de eeuwenoude relatie tussen monumenten en de natuur onderzocht. Jonge professionals die in dit raakvlak werkzaam zijn worden uitgenodigd om tot kandidaat te worden gesteld, evenals talenten die werkzaam zijn in het domein roerend erfgoed.  

Susan Lammers, Algemeen-Directeur van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgde de uitvoering van deze stimuleringsprijs voor jong talent in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Ankie Petersen is Monumententalent 2021

Ankie Petersen is de winnaar van de Monumententalentprijs 2021. Ankie onderscheidt zich als een professional die in haar werk constant nieuwe verbindingen zoekt tussen werelden en werkvelden die elkaar normaal gesproken niet zo gauw raken. Ze combineert het zelfstandig ondernemerschap onder de noemer OLDNEWS Agency met een parttime dienstverband bij de Landmacht op het gebied van erfgoedbescherming in crisistijd.

De andere twee finalisten van de Monumententalentprijs 2021 zijn Ariadne Onclin en Tom Huizer. Beiden ontvangen een cheque voor een naar eigen wens in te vullen ontwikkelingstraject van €3.000, gefinancierd door het Mondriaan Fonds.

Ariadne is kunst- en architectuurhistoricus en als beleidsadviseur werkzaam bij Gemeente Almere. Zij ontfermt zich over en doet onderzoek naar Post65-erfgoed in de gemeente en is oprichter van de podcast Landmassa. Tom is werkzaam als duurzaam adviseur bij De Groene Grachten en is de oprichter van Arctic Explorer, een project dat zich richt op de bewustwording van klimaatverandering op kinderen.

Lees meer.