Krimp en kansen voor erfgoed

Krimp heeft negatieve gevolgen voor het beheer en behoud van erfgoed. Maar erfgoed zorgt ook voor nieuwe kansen in krimpgebieden! Het kan identiteitsversterkend werken en aanzetten tot nieuwe initiatieven. Denk met provincie Friesland mee over deze nieuwe kansen in deelsessie 4! Lees hier meer.

jetskeoktober 2017