Leerfabriek Prodent

Instandhouding van erfgoed vraagt om een continue aandacht en investeringen van eigenaar, ondernemers en maatschappij/overheid. Hoe geven wij vorm aan de leefomgeving van de toekomst, en hoe kunnen we erfgoed de voor ons zo belangrijke rol geven? Van opleidingen vraagt het om een combinatie van ambachtelijkheid, creativiteit en innovatie op inhoud en vorm. Tijdens deze workshop ziet u hoe de ErfgoedAcademie (EA), de Reinwardt Academie (RWA) en de Nationaal Centrum voor Erfgoedopleidingen (NCE) bovenstaande opgaven adresseren in hun curricula. Onder leiding van leerlingen, studenten, deelnemers en docenten van de opleidingen gaat u op ontdekkingstocht in de Prodentfabriek. In drie korte rondleidingen aanschouwt u het terrein door drie verschillende brillen.

Leerlingen van de opleiding Professional Restauratie (NCE) leiden u rond en tonen de bouwkundige benadering van de herbestemmingsopgave. Welke restauraties zijn uitgevoerd, waarom en hoe? Met studenten van de hbo-bachelor Cultureel erfgoed (RWA) kijkt u door de bril van de bezoeker naar de voormalige fabriek. Welk verhaal wordt hier verteld, waarom dit verhaal en hoe wordt het verteld? Alumni van de leergang Erfgoedfilosofie (EA) nemen u mee op een reflectieve route over het terrein van de Prodentfabriek: welke keuzen zijn gemaakt, wie waren daar bij betrokken, welke visie lag daaraan ten grondslag. Hoe heeft het uitgepakt, hier, en ook elders in de stad?

In vogelvlucht maakt u (opnieuw) kennis met de opleidingen. Bent u op zoek naar een stagiair of startend professional, of naar bijscholing voor uzelf of uw medewerkers, dan is dit een goede oriëntatie. In een afsluitende plenaire discussie bespreken we de opleiding van de toekomst. Wat is volgens u de meest dringende opgave en hoe kunnen de opleidingen daarin voorzien? Hoe ziet uw ideale opleiding eruit? Welke leeromgeving biedt uw organisatie? En wat zouden we kunnen afspreken?

Trekkers: Erfgoedacademie, Reinwardt Academie en Nationaal Centrum Erfgoedopleidingen

michieloktober 2018