Leeuwarder Courant over het Nationaal Monumentencongres

De Leeuwarder Courant heeft een artikel geplaatst over het Nationaal Monumentencongres! In het artikel wordt minister Ingrid van Engelshoven van OCW geciteerd: “Je moet echt opkomen voor het groene erfgoed. Mensen moeten de stad uit kunnen om te genieten van het ontzettend mooie open Nederlandse landschap.” Hier lees je het volledige artikel.

jetskenovember 2017