Linde Egberts keynote speaker

Erfgoed en identiteit zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden en hangen nauw samen met de vraag ‘van wie is het erfgoed?’. Linde Egberts, postdoctoraal onderzoeker Erfgoedstudies aan de Vrije Universiteit Amsterdam, spreekt op 8 november tijdens het Nationaal Monumentencongres over begrippen als identiteit, toe-eigening, herinnering en erfgoed.

michielseptember 2018