Onderzoek naar efficiency van het financieel stelsel voor rijksmonumenten

Tijdens het Nationaal Monumentencongres komt het beleidstraject ‘Erfgoed Telt’, waarmee het ministerie van OCW wil komen tot een toekomstbestendig erfgoedbeleid, uitgebreid aan bod. Binnen dit traject is het ministerie van OCW een onderzoek gestart naar de efficiency van het financieel stelsel voor rijksmonumenten. Lees hier meer over het onderzoek!

jetskeseptember 2017