Organisatie

Het Nationaal Monumentencongres wordt georganiseerd door Stichting Nederland Monumentenland. Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet Nederland Monumentenland door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek en de monumenten te organiseren. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector. Nederland Monumentenland organiseert onder meer de VriendenLoterij Open Monumentendag, het Nationaal Monumentencongres en de Erfgoedvrijwilligersprijs en is samen met diverse erfgoedorganisaties initiatiefnemer van het e-learningplatform Leer je Erfgoed.