Over het Nationaal Monumentencongres

Het Nationaal Monumentencongres is een jaarlijks congres bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context. Iedere editie staat er een thema centraal dat urgent en relevant is voor de erfgoedsector.

Organisatie

Het Nationaal Monumentencongres wordt georganiseerd door stichting Nederland Monumentenland. Nederland Monumentenland verbindt monumenten met het dagelijks leven van iedere Nederlander om zo het draagvlak voor en het behoud van monumenten te vergroten. Dat doet Nederland Monumentenland door de ontmoetingen tussen eigenaren, erfgoedprofessionals en het brede publiek te organiseren. Daarnaast zorgen wij ervoor dat erfgoedprofessionals elkaar onderling ontmoeten en goed geïnformeerd blijven over wat zich afspeelt in de erfgoedsector. Nederland Monumentenland organiseert onder meer de VriendenLoterij Open Monumentendag, het Nationaal Monumentencongres en de Erfgoedvrijwilligersprijs en is samen met diverse erfgoedorganisaties initiatiefnemer van het e-learningplatform Leer je Erfgoed.

Partners

Wij zijn ontzettend dankbaar dat deze partners het congres mede mogelijk maken.

Ook partner worden?

Neem contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden via: info@monumentencongres.nl