Leeuwarden Culturele Hoofdstad van Europa 2018

Dit jaar vindt het Nationaal Monumentencongres plaats in Leeuwarden. ‘Iepen Mienskip’, het overkoepelende thema waarmee Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 is geworden, dient als inspiratie voor het congres. Wat kunnen we leren van het Friese voorbeeld van het denken in communities?

‘Iepen Mienskip’

Leeuwarden werd in 2013 door de 13-koppige internationale jury verkozen boven mededingers Eindhoven en Maastricht. Leeuwarden heeft zichzelf 32 doelen gesteld die over 6 thema’s gaan: ‘Toegankelijkheid en Participatie’; ‘Toerisme’; ‘Economie en Onderwijs’; ‘Culturele Levendigheid’ en ‘Duurzaamheid’; ‘Imago en Perceptie’; ‘Bestuur en Leveringsproces’. Het overkoepelende thema ‘Iepen Mienskip’ staat voor een eigenwijze en betrokken community met oog voor elkaars ideeën, mogelijkheden én uitdagingen. Friesland wordt het laboratorium van vernieuwing waar samenwerken een nieuwe invulling krijgt.

Culturele Hoofdsteden

Leeuwarden volgt Amsterdam (1987) en Rotterdam (2001) op. Sinds 1985 mogen jaarlijks twee landen een stad aanwijzen als Europese Culturele Hoofdstad. Het programma Culturele Hoofdsteden heeft als doel om de rijkdom en verscheidenheid van Europese culturen te laten zien. Daarnaast draagt de aanwijzing tot Europese Culturele Hoofdstad bij aan het imago en de bekendheid van een stad. Iedere Europese Culturele Hoofdstad stelt een programma op. Zo’n programma bestaat uit culturele evenementen die het historisch en cultureel erfgoed van steden en landen in de schijnwerpers zetten.

Wil je meer weten over Leeuwarden als Culturele Hoofdstad van Europa 2018? Kijk dan op de officiële website. Meer informatie over het programma Culturele Hoofdsteden is te vinden op de website van de Europese commissie.

Share: