Panelleden Monumentencongres 2018

Het thema van het Nationaal Monumentencongres 2018 luidt ‘Erfgoed is van ons allemaal, toch?’.

Restaureren en herbestemmen lijkt een onderwerp te worden waar burgers zich steeds meer ‘tegen aan bemoeien’. Dat levert niet alleen interessante ideeën op voor de invulling van monumenten, maar ook draagvlak voor het vinden van de middelen om zo’n restauratie en herbestemming mogelijk te maken. Professionele monumentenbeheerders voelen dat zij de gebouwen namens de samenleving in bruikleen hebben. Dit gegeven levert niet alleen draagvlak op maar ook spanning: want wat als burgers vinden dat een bepaalde functie níet kan?

Het onderwerp leidt tot vele vragen. Want wat is precies de sociale betekenis van erfgoed? Moeten buurtbewoners en andere maatschappelijke eigenaren meer invloed krijgen op de ontwikkeling en het beheer van monumenten? Hoe moet er qua beleidsvorming omgegaan worden met erfgoed en wat is de rol van de overheid? Is er voldoende kennis beschikbaar binnen de sector over wat de sociale betekenis van erfgoed is?  Over dergelijke vragen gaat op 8 november een panel van specialisten in gesprek.

In dat panel nemen plaats:

– Alexander de Bonth, directeur De Bonth van Hulten
– Linde Egberts, postdoctoraal onderzoeker en coördinator master Heritage Studies aan de Vrije Universiteit Amsterdam
– Riemer Knoop, lector Cultural Heritage Reinwardt Academy
– Theo Meeuwissen, Hoofd Landschap & Kastelen, waarnemend directeur Geldersch Landschap & Kasteelen
– Paul Roncken, adviseur Ruimtelijke Kwaliteit provincie Utrecht en universitair docent Wageningen University

michieloktober 2018