Prijs Jong MonumentenTalent

De erfgoedsector zit stampvol met talent. Voor het vierde jaar worden een paar van deze talenten in de schijnwerpers gezet tijdens het Nationale Monumentencongres. Ook dit jaar wint het Jong MonumentenTalent een uniek en naar eigen wens in te vullen ontwikkeltraject.

Is de jonge professional in uw organisatie een ware ambassadeur voor zijn of haar vakgebied? Is het een held op de steiger, een echte projecttijger of door ondernemingszin een voorbeeld voor jong en oud? Meld de jonge professionals in uw organisatie aan voor dé talentprijs binnen de monumentensector!

Ontwikkeltraject
Door een talent aan te melden kan u zijn of haar carrière een mooie boost geven! De winnaar krijgt namelijk een gepersonaliseerd ontwikkeltraject aangeboden om zich verder te ontwikkelen in de erfgoedsector. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) verzorgt de uitvoering van de stimuleringsprijs in opdracht van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Het ontwikkeltraject wordt aangeboden door het Mondriaan Fonds.

Criteria Prijs Jong MonumentenTalent
Kandidaten kunnen worden voorgedragen door professionals of betrokkenen uit de sector. De nominatie gaat vergezeld van een korte beschrijving van de genomineerde en waarom hij of zij in aanmerking zou moeten komen voor deze prijs. Gevraagd wordt naar een opvallende rol, een bijzondere competentie, karakter of (innovatieve) aanpak. Wanneer het vooral het project of het werk is dat opvalt, belangrijk of bijzonder is, is het wel van belang dat de genomineerde daar een cruciale rol in speelt. De jury kan om nadere informatie verzoeken.

Voorwaarden om genomineerd te kunnen worden:
• Genomineerde is jonger dan 33 jaar op het moment van uitreiking van de prijs (9 november 2017).
• Belangrijkste werkzaamheden van genomineerde zijn monumenten gerelateerd.
• Genomineerde geeft zichtbaar blijk van een gepassioneerde en onderscheidende visie op erfgoed.
• Genomineerde heeft ambitie om deel te nemen aan een (betaald) persoonlijk ontwikkelingstraject dat in overleg met de RCE en het Mondriaanfonds tot stand komt.

Stuur vóór 18 oktober de aanmelding in. Het aanmeldformulier staat binnenkort op deze website.

Voor meer informatie kunt u mailen met Gábor Kozijn: g.kozijn@cultureelerfgoed.nl.


 

Thies Koggel (25) Jong MonumentenTalent 2016

Thies Koggel

In 2016 won Thies Koggel de prijs Jong MonumentenTalent 2016. De jury zei over de winnaar het volgende:

Thies heeft zich op jonge leeftijd onderscheiden in de wereld van historische tuinen. Dit wordt alleen al duidelijk doordat hij door de Vereniging Gilde van Tuinbazen is genomineerd. Zijn werkgevers onderschrijven die kandidaatstelling daarbij volmondig. Hij laat in zijn werk zien dat hij de combinatie zoekt van ambacht en onderzoek in het onderhouden van landgoederen en hanteert dus zijn groene vingers en grijze cellen. Na zijn HBO Tuin- en Landschapsmanagement heeft hij stage gelopen in Engeland, wat zijn gedrevenheid onderstreept. Hij is hard op weg een van de toekomstige dragers van een bedreigd beroep te worden. Zijn talent wordt duidelijk in zijn werk op twee toonaangevende landgoederen in Oost-Nederland, te weten De Wiersse en Twickel. Daar laat hij ook zijn veelzijdigheid zien. Hij doet werkvoorbereiding, onderzoek, calculaties en advisering voor beheersmaatregelen en weet met zijn energie en gedrevenheid aan bestaande waarden nieuwe waardering toe te kennen. In de werkvoorbereiding toont hij in de praktijk bezig te zijn met de waardebepalingen van de landgoederen, zowel in culturele als financiële zin.

In een verouderend werkveld laat hij zich zien als een talentvol ambachtsman. Jonge ‘vakidioten’ -in de meest positieve zin van het woord- zijn dan ook meer dan welkom in dit domein. Thies steekt in het groene erfgoeddomein ruim boven het spreekwoordelijke maaiveld uit en laat zien zich met hoofd, hart en handen in te zetten voor de monumentensector. Thies is gepassioneerd en schuwt discussies met zijn veelal veel oudere collega’s niet. Bij Thies is het niet zozeer dat zijn werkkring hem opneemt en omhoog trekt, maar dat hij laat zien het vermogen te hebben een organisatie omhoog te stuwen. Dat is een bijzondere kracht die maakt dat de jury unaniem van mening is dat Thies de Prijs Jong MonumentenTalent 2016 verdient. Laat Thies zijn gang gaan en over een paar jaar is het zo ver: Heel Holland Hoveniert!

De andere genomineerden waren Marlieke Damstra (25) en Vera Driessen (28). De jury zei over deze genomineerden het volgende:

Marieke Damstra (25)
In een belangrijk onderdeel van het monumentenveld -de historische interieurs- heeft Marlieke Damstra laten zien een monumentenproject op de rails te krijgen en groot te maken. Mede dankzij haar is het onderzoeksproject ‘Van grachtenhuis tot villa in het groen’ een succes geworden. Bij mensen aanbellen om historische interieurs te zien vereist moed en sociale vaardigheden. Met haar 25 jaar weet ze haar tact om te opereren in een privé-domein te combineren met daadkracht. En ze toont te beschikken over een goed oordeelsvermogen voor wat van waarde is. Daarnaast heeft Marlieke voor het project een succesvolle communicatie opgezet, compleet met een effectieve social media campagne.

Marlieke heeft daadkracht om elke uitdaging aan te gaan en oplossingsgericht te werken zodat het eindresultaat er komt en goed is van kwaliteit. In het team waarin ze opereert toont ze haar gedrevenheid en enthousiasme en etaleert ze de creativiteit om nieuwe invalshoeken te benutten in het onderzoek, die bijdragen aan een verrijkte waardering van Nederlandse interieurs.

Vera Driessen (28)
Vera Driessen heeft in de gemeente De Ronde Venen laten zien een beweging tot stand te kunnen brengen, wat resulteert in een nieuwe waardering van het erfgoed in deze gemeente, en dan vooral voor de Stelling van Amsterdam. Dit blijkt ook uit haar gloedvolle aanmelding door de Gebiedsmakelaar Stelling van Amsterdam en Nieuwe Hollandse Waterlinie van de Provincie Utrecht. Haar talent spreekt uit de veelzijdigheid van haar aanpak, waarbij ze mensen en partijen verbindt, doelgericht toewerkt naar een concreet en breed gedragen resultaat (een nieuw ruimtelijk kader), maar ook activiteiten op succesvolle manier realiseert. Haar sociaal-maatschappelijke oriëntatie bij erfgoed en herbestemming daarvan is vernieuwend en kansrijk. Deze zorgt ervoor dat er zowel ambtelijk als bestuurlijk commitment is voor haar plannen. Uit haar inzet spreekt dat ze het vermogen heeft iets extra’s te brengen in een organisatie. De jury waardeert het zeer dat zij met haar acties concrete resultaten heeft behaald, van een netwerk waar alle partijen elkaar ontmoeten tot het activeren van de bestuurders in haar gemeente om zich in te zetten voor de zes forten in deze Utrechtse gemeente.

Jury 2016
De jury bestond uit de volgende leden, die –op persoonlijke titel– voor de Prijs 2016 waren benoemd:

  • Arno Boon, directeur Boei;
  • Teus Eenkhoorn, directeur Reinwardt Academie;
  • Michael Huijser, directeur Het Scheepvaartmuseum, op voordracht van het Mondriaan Fonds;
  • Susan Lammers, directeur Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, voorzitter;
  • Karen Schenk, gemeente Haarlem, winnaar MonumentenTalent 2015.
  • Secretaris van de jury was Gábor Kozijn van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

De overige aangemelde Monumententalenten waren: Alexander de Haan, Bart Koonen, Boudewijn Stumpel, Britt Werner, Faye Ellen, Henk Hoogeveen, Ilse Koreman, Ilse van den Berg, Jeroen Weijers, Joyce Verstijnen, Kristel Witkam, Lilian Brinks, Liselotte van der A, Lysanne Versteegh, Noortje Schrover, Nicky Pouw, Rutger van der Graaf, Tijn Pieren en Welmoed Wijmans.

Share: