Provincie Utrecht: bovengemiddeld rijk aan monumenten

Provincie Utrecht, één van de partners van het Nationaal Monumentencongres 2018, is bovengemiddeld rijk aan gebouwde monumenten. Die lust brengt ook lasten met zich mee. Immers, deze bijzondere objecten dienen voor de lange termijn bewaard te blijven, het liefst toegankelijk voor een groot publiek. In de Cultuur- en erfgoednota 2016 – 2019 ‘Alles is NU’, geeft de provincie haar rol op het gebied van cultuur vorm en inhoud. Cultuur dient vooral te verrijken, mensen en partijen te verbinden en de culturele sector professioneel en economisch te versterken.

In 2007 is het Fonds Erfgoedparels (ook bekend als het Parelfonds) ingesteld door Provinciale Staten. Dit fonds is specifiek ingesteld om bij te dragen aan de restauratie van rijksmonumenten binnen de Provincie Utrecht die geen woonhuis zijn. Sinds 2008 is er voor bijna 30 miljoen euro aan subsidie verstrekt aan 97 projecten voor restauraties in de categorieën: historische buitenplaatsen, kerken en industrieel erfgoed.

De erfgoedparels uit 2017 zijn te zien via deze website.

Op de foto: het Rijksmonument OLV Klooster ter Eem in Amersfoort. Foto BOEi (Jan van Dalen)

michielseptember 2018