Riemer Knoop (panellid) over het thema 2018

Riemer Knoop, lector van de Reinwardt Academie en panellid van het Nationaal Monumentencongres 2018, verheugt zich op een stevige discussie rondom het centrale thema: Erfgoed is van ons allemaal, toch?

Gevraagd naar zijn invalshoek, noemt hij het onderzoek naar Straatwaarden. Knoop: “Daarbij gaat het om vragen als ‘hoe ontstaan erfgoedwaarden in het maatschappelijk verkeer, wat betekent de toenemende ‘vermaatschappelijking’ van de omgang met erfgoed in ons land (en daarbuiten), hoe verandert het onderwerp ‘erfgoed’ daar zelf door, en welke aanvullende expertise hebben we nodig voor dit nieuwe spel (“Help – Omgevingswet!”)?”

Beantwoording van de centrale vraag “Is erfgoed van ons allemaal?” hangt volgens Knoop vooral af van wat je onder erfgoed verstaat en wie die “wij” zijn. “Objecten met erfgoedkwaliteiten binden groepen die die waarden en kwaliteiten toekennen, en sluiten dus uit wie dat niet deed, kan, vindt of daar toegang toe heeft – de zgn. access & inclusion) theorie. Dingen die in een overheidsbeschermregime zitten (gevangen, verwikkeld of gestruikeld) zijn in de eerste plaats object van bureaucratisch systeemdenken, -handelen en -logica en alleen in indirecte zin “van ons allemaal”. Soms betekent dat van alles, soms niks.”

Knoop vervolgt: “Het kan ook een tautologie zijn. “ABN-AMRO wordt opgeknipt – ons erfgoed te grabbel gegooid!”. Wat van “ons” allen is, maar onder druk staat, verwordt daardoor tot “erfgoed”, met de impliciete oproep er iets aan te doen, een call to arms. Het is er straks immers misschien niet meer, of is niet meer van ‘ons allemaal’ of van ‘de mensen in het land’. Maar het is veel interessanter om na te denken waarom die vraag gesteld wordt, waarom nu, en door wie. Wat zou er aan de hand zijn?”

Met hulp van de rest van het panel en het publiek hopen we daar op 8 november een antwoord op te krijgen!

michieloktober 2018