De Tijdmachine als tool bij het nieuwe herbestemmen

De waarde van erfgoed wordt grotendeels bepaald door het gebruik, de maatschappelijke en cultuurhistorische betekenis. Hoe sluit dat aan bij stedelijke ontwikkeling en transformatie? De afgelopen jaren zijn er landelijk meerdere voorbeelden waarin we zien dat herbestemming van (industrieel) erfgoed als motor fungeert voor stedelijke ontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is de herbestemming van de Prodentfabriek in de Nieuwe Stad, de locatie voor het Monumentencongres. De ontwikkeling van dit gebied kent een bijzonder proces met een actieve, initiërende rol voor de ontwikkelaar, de gemeente, maar ook van oud-gebruikers en omwonenden. In deze deelsessie komt het nieuwe herbestemmen aan bod, we laten we zien wat er is gebeurd en hoe dat is gebeurd. We gaan daarvoor letterlijk naar buiten en verkennen en onderzoeken de Nieuwe Stad en de aansluitende ontwikkelgebieden.

Er komen vragen aan de orde over de succesfactoren voor herbestemming, welke uitdagingen en problemen er zijn en hoe die om te zetten zijn in kansen. We gaan in op de rol van gemeenten, ontwikkelaars, initiatiefnemers, financiers en oorspronkelijke gebruikers en bewoners. Wat leert ons dat voor de toekomstige aanpak van ‘het nieuwe herbestemmen’ Hoe kan een gebied meerwaarde krijgen en behouden? Kan de sociale betekenis voor de bewoners en gebruikers en de oorspronkelijke identiteit van een gebied worden behouden? In welke vorm doe je dat? Heeft een plaats zelf identiteit of wordt die bepaald door hoe mensen zich met de plaats identificeren en gaat het vooral om de relatie tussen plaats en gebruiker?

Met de vragen op zak maken de deelnemers kennis met de Tijdmachine: een instrument om door de tijd te reizen, verhalen te verzamelen om inspiratie en richting te geven aan de toekomstige ontwikkeling. De Tijdmachine heeft als doel om verleden, heden en toekomst van een specifieke plaats samen met stakeholders te verbinden en te bespreken. De uitkomst daarvan is een Waardenpaspoort, een nieuw en dynamisch instrument om de culturele en historische dimensies van een gebied te belichten, te monitoren en verder te kijken dan alleen één dominante periode of leidend narratief dat een plek betekenis verleent.

Trekkers: Nationaal Restauratiefonds, gemeente Amersfoort en Platform VOER in samenwerking met STIPO (bedenker van de Tijdmachine).

 

michieloktober 2018