Over verhalen, verbinding en erfgoed

Historische gebouwen en plekken vertellen een verhaal. Verhalen over het verleden worden pas echt invoelbaar op de plek zelf en omgekeerd komt een monument tot leven door het verhaal. De samenleving ziet die meerwaarde en wil dat niet alleen de stenen, maar ook de betekenis wordt doorgegeven aan toekomstige generaties. Ze vraagt ook ruimte om die betekenis vanuit meerdere perspectieven in te vullen. Hoe spelen we daar als erfgoedsector op in? Hoe betrekken we de samenleving? Hoe kunnen we samenwerken? U gaat met een groepje langs prikkelende voorbeelden waarin zichtbaar wordt hoe maatschappij en de monumentensector meer en meer op elkaar inwerken. We sluiten af met een gezamenlijke discussie over de dilemma’s die komen kijken bij de sociale betekenis van ons erfgoed.

Trekkers: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Sociaal en Cultureel Planbureau

michieloktober 2018