Programma


Het programma zag er als volgt uit:

Tijdschema

08:30  Inloop met koffie/thee

09:30  Start plenair programma

11:00 Koffiepauze

11:30 Vervolg plenair programma

  • – Talk Alex van den Doel
  • – Vraagggesprek ervaring & leerpunten crisissituatie overstroming Limburg
  • – Bijdrage en vraaggesprek met Barbera Wolfensberger(Directeur-Generaal Cultuur & Media)

13:00 Lunch

14:00 Deelsessies en excursies

16:00 Borrel

17:30 Einde