Programma

Dit jaar was het Nationaal Monumentencongres op 11 november in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, het kennis- en netwerkevenement voor alle erfgoedprofessionals. Het thema van de editie was Natuurlijk monumenten, waarbij de verhouding tussen groen en rood erfgoed centraal staat. 

De relatie tussen monumenten en de natuur is eeuwenoud en heeft telkens andere vormen aangenomen. Wat gelijk is gebleven is dat beide elementen nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar zowel kunnen versterken als verzwakken. Het vinden van een evenwicht blijft een enorme uitdaging.

Key note speakers
Het programma van het Nationaal Monumentencongres bestond uit een plenair deel in de ochtend met onder meer key note speakers Eric Luiten (hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TU Delft) en Marinke Steenhuis (cultuurhistoricus en partner SteenhuisMeurs). Beiden deelden hun kennis en visie op hoe cultureel erfgoed een plek moet krijgen in hedendaagse en toekomstige ruimtelijke opgaven. 

Deelsessies
Na een lunchbreak gingen de deelsessies en rondleidingen door Amsterdam van start. Hier stonden actuele projecten en uitdagingen centraal waar iedere erfgoedprofessional tijdens zijn werk mee te maken heeft. 

Programma

09:00  Inloop met koffie

10:00  Opening door Harald de Boer, directeur Nederland Monumentenland inclusief voorstellen dagvoorzitter. Interview door dagvoorzitter met Zita Pels (gedeputeerde Noord-Holland) en Touria Meliani (wethouder Kunst en Cultuur en Digitale Stad, Personeel en Organisatie, Dienstverlening, Vastgoed, Archeologie, Monumenten en het stadsdeel Nieuw-West)

10:30  Directeur Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer en directeur Natuurbeheer Teo Wams van Natuurmonumenten in gesprek over kansen en bedreigingen die spelen bij het beheer en behoud van rood en groen erfgoed

10:55 Talk Eric Luiten over zijn ervaring rondom de Nieuwe Hollandse Waterlinie

11:15 Koffiepauze

11:45 Uitreiking Monumententalentprijs door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

12:05 Talk Marinke Steenhuis over welke rol rood en groen erfgoed moeten spelen in ruimtelijke opgaven

12:20 Paneldiscussie 
De huidige erfgoedopgaven zijn gelaagd en divers. Van nieuwe energie tot post 65, van participatie tot transformaties van industriële ensembles, de erfgoedsector vernieuwt zich continu. Als kleine of middelgrote gemeenten al een erfgoedambtenaar hebben, is de werkdruk vaak enorm. Daarnaast vragen de nieuwe opgaven telkens andere kennis en expertise. Het panel zal vanuit verschillende invalshoeken licht werpen op deze vraagstukken voor de sector. Met Marinke Steenhuis (Bureau SteenhuisMeurs), Dorine van Hoogstraten (MOOI-NH), Marjorie Verhoek (Erfgoed Deal) en Martijn Oosterhuis (RCE).

12:50 Bijzondere samenvatting van de ochtend door Armand Schreurs

13:00 Lunch

14:00 Deelsessies en wandelingen (kies 1 deelssessie om bij te wonen) 

16:00 Borrel

18:00 Einde

Dagvoorzitter: Pierre van der Gijp (Manager Marketing, Informatie & Communicatie bij het Restauratiefonds)


Bekijk hier de sprekers en hier het overzicht van de deelsessies.