Programma

Dit jaar vindt het Nationaal Monumentencongres plaats op 11 november in het Koninklijk Instituut voor de Tropen in Amsterdam, het kennis- en netwerkevenement voor alle erfgoedprofessionals. Het thema van deze editie is Natuurlijk monumenten, waarbij de verhouding tussen groen en rood erfgoed centraal staat. 

De relatie tussen monumenten en de natuur is eeuwenoud en heeft telkens andere vormen aangenomen. Wat gelijk is gebleven is dat beide elementen nauw met elkaar verbonden zijn en elkaar zowel kunnen versterken als verzwakken. Het vinden van een evenwicht blijft een enorme uitdaging.

Key note speakers
Het programma van het Nationaal Monumentencongres bestaat uit een plenair deel in de ochtend met onder meer key note speakers Eric Luiten (hoogleraar Landschapsarchitectuur aan de TUDelft) en Marinke Steenhuis (cultuurhistoricus en partner SteenhuisMeurs). Beiden delen hun kennis en visie op hoe cultureel erfgoed een plek moet krijgen in hedendaagse en toekomstige ruimtelijke opgaven. 

Deelsessies
Na een lunchbreak gaan de deelsessies en rondleidingen door Amsterdam van start. Hier staan actuele projecten en uitdagingen centraal waar iedere erfgoedprofessional tijdens zijn werk mee te maken heeft. 

Dompel je onder in de kennis van de sprekers, deel jouw praktijkervaringen en bevindingen tijdens de deelsessies, lunch en borrel met ruim 300 collega’s die je op het congres gaat ontmoeten.

Let op: je kan maar 1 deelsessie bijwonen. Elke deelsessie duurt 2 uur, tussen 14:00 – 16:00.

Programma

09:15  Inloop met koffie

10:00  Opening met o.a. kort vraaggesprek met Zita Pels (gedeputeerde Noord-Holland)

10:15 Talk Eric Luiten over zijn ervaring rondom de Hollandse Waterlinie

10:40  Sylvo Thijsen van Staatsbosbeheer en Teo Wams van Natuurmonumenten in gesprek over kansen en bedreigingen die spelen bij het beheer en behoud van rood en groen erfgoed

11:00 In gesprek met monumenteneigenaren over de kansen die het oplevert als je groen en rood erfgoed integraal benadert.  

11:30 Koffiepauze

12:00 Uitreiking Monumententalentprijs

12:15 Talk Marinke Steenhuis over welke rol rood en groen erfgoed moeten spelen in ruimtelijke opgaven

12:30 Paneldiscussie 
De huidige erfgoedopgaven zijn gelaagd en divers. Van nieuwe energie tot post 65, van participatie tot transformaties van industriële ensembles, de erfgoedsector vernieuwt zich continu. Als kleine of middelgrote gemeenten al een erfgoedambtenaar hebben, is de werkdruk vaak enorm. Daarnaast vragen de nieuwe opgaven telkens andere kennis en expertise. Het panel zal vanuit verschillende invalshoeken licht werpen op deze vraagstukken voor de sector.

12:50 Bijzondere samenvatting van de ochtend door Armand Scheurs

13:00 Lunch

14:00 Deelsessies en wandelingen (kies 1 deelssessie om bij te wonen) 

16:00 Borrel

Dagvoorzitter is Pierre van der Grijp (Manager Marketing, Informatie & Communicatie bij het Restauratiefonds)


Bekijk hier de sprekers en hier het overzicht van de deelsessies.