Voor wie is het Nationaal Monumentencongres?

Het Nationaal Monumentencongres is bedoeld voor alle partijen die actief zijn op het gebied van erfgoedzorg en de (her)ontwikkeling en herbestemming van historisch vastgoed in hun landschappelijke of stedelijke context.

Hierbij kun je denken aan:
– Eigenaren en gebruikers van erfgoed
– Erfgoedorganisaties
– Kenniscentra
– Projectontwikkelaars
– Woningcorporaties
– Vastgoedbeheerorganisaties
– Adviesbureaus
– Steunpunten / Erfgoedhuizen
– Architecten, stedenbouwers, planologen
– Bestuurders en medewerkers van gemeenten, provincies en rijk
– Restauratie- en aannemersbedrijven
– Provinciale landschappen, waterschappen