Special guest: Alexander Pechtold

Het erfgoedjaar van… Alexander Pechtold had door zijn studie kunsthistorie, als wethouder monumentenzorg en zijn werk als politicus reeds een bewezen trackrecord in de erfgoedsector. Maar het afgelopen jaar kwamen daar nog eens twee interessante invalshoeken voor hem bij: als voorzitter van de Commissie bescherming cultureel erfgoed en de Stuurgroep voor de renovatie van het Binnenhof. Alexander Pechtold is op de hoogte van wat er speelt en dagvoorzitter Ruben Maes, maar ook u, mag tijdens een interactieve sessie op het Monumentencongres alles vragen over zijn erfgoedjaar!

Foto: Flickr